complete Psalm 150 (Natügu)

The Natügu translation of Psalm 150 features “indigenous instruments and body movements associated with [a traditional] dance to reflect the high praise of the composition.” The English back-translation follows (the Natügu original can be read right here ):

1 Let’s exalt Yahweh in his being in the House-for-worshipping.
And in his being in the High Heaven.
2 Let’s make-songs-about him for his exceeding greatness
In doing powerful things.
3-5 Let’s dance to him with leg-rattles
and strongly beat the drum to him.
Let’s dance to him by our banging things,
our smacking things, and by our shaking things in our hands.
Let’s blow the conch shell and bamboo flutes (to him).
And let’s strum the guitar and ukulele in our exalting him.
6 We who are alive should rejoice in Yahweh.
Our praising Yahweh is forever and ever.

(Source: Brenda Boerger in Open Theology 2016, p. 179ff. )

banner

The Hebrew that is typically translated as “banner” in English is translated in Natügu as nc nqngq: “rooster tail.”

Brenda Boerger (in Beerle-Moor / Voinov, p. 164) tells the story of that translation:

“Both bushes and trees use nc ‘tree’ as the first part of their compound forms. The nc nqngq or ‘rooster tail’ is a waist-high bush having long, narrow reddish leaves. While translating a battle text from the Psalms, we needed to find a translation equivalent to ‘banner’ or ‘standard’. Mr. Simon [the native language translator] told me that, previously, a war leader would cut rooster tail branches and put them in the back waistband of his loincloth to identify himself as the nqrlrvea ‘war leader’ during battle. The red color of the leaves made it easy for his warriors to find and follow him during battle. The war leader could also remove the leaves from his waistband and wave them in the air to rally his men to him. Alternatively, he could tie the branches to a stick to be flown as a battle standard. These two latter actions were what gave the secondary meaning of ‘banner’ or ‘standard’. Therefore, we used this concept to translate Psalm 60:4, which reads: Kxetu, nim ngrlrvea ngrgr. Glalzm nc nqngq bagr. ‘Bigman, you are our war leader. Lift up the ‘rooster tail banner’ for us.’

“As it turns out, even though inter-clan warfare is no longer practiced on Santa Cruz, younger people are still able to understand the practice today because the nc nqngq is integrally related to Santa Cruz’s most culturally significant dance, the nelc dance. Those who lead the dance wear nc nqngq branches just like the war leaders did previously. The senior translator’s testing of the passage in several villages confirmed that the meaning is accessible to younger speakers who can derive the accurate meaning from context based on their knowledge of the use of the leafy branches in the nelc dance.

“Turning to another tree metaphor, the sea trumpet or beach cordi is called nc niglq in Natügu. It grows close to the sea and can become quite tall, with thick, spreading branches. It has light orange trumpet-shaped flowers, which are favored by the small, red-colored mzngra bird. This habitat is significant because the feathers of this bird species are used to make either Irdq red feather money coils or nceapu red feather money sticks.

“To Santa Cruz people, a man who has a niglq tree where the mzngra birds are found has a good chance of acquiring wealth. As a result, the tree name is associated with wealth and prestige and has acquired four metonymic meanings in which the name of the tree is substituted for other nouns. The four metonymies are: important person, important person’s house, treasure, and throne. So, someone having this tree near his home is an important person, and he can be said to come and go to the tree, rather than to the house. Further, he has access to treasure since the tree is a means to wealth. And finally, nc niglq can also mean ‘throne’ or ‘seat of power’, in that an important man who has a niglq tree on his property might sit at its base to converse with others, and by association, the place where the important one sits is his throne.”

“In addition to the red feather money coils which were previously used for paying bride price, the red feathers also come in a stick form, called nceapu, where they are glued to a stick about 10-12 inches long. The red feather money stick itself also has the metaphorical meaning of ‘rich, wise man,’ which was used to describe King Solomon in the Natügu scriptures.”

acrostic in Psalm 112

The Hebrew text of Psalms 9/10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, and 145 uses acrostics, a literary form in which each verse is started with one of the successive 22 letters of the Hebrew alphabet. According to Brenda Boerger (in Open Theology 2016, p. 179ff. ) there are three different reasons for acrostics in the Hebrew text: “for ease of memorization,” the representation “of the full breadth and depth of a topic, all the way from aleph to taw (tav),” and the perception of “the acrostic form as aesthetically attractive.” (p. 191)

While most translations mention the existence of an acrostic in a note or a comment, few implement it in their translation. The Natügu translation is one such exception. Boerger (see above) cites a strong tradition in singing the psalms and the fact that Natügu, like Hebrew, also has 22 possible initial letters as motivating factors to maintain the acrostics in that language.

Click or tap here for the complete psalm in Natügu

1 Awibzku mz Yawe! Murde amrlzle ncblo kx
Bilvzle natqde x amrluele nide.
2 Clvele mrnyzde kcng naxplrng mz nzaclve-krdr.
Doa nedeng kxnztubqng, sa na-amrlz Gct.
3 Esalz-ngrbz Gct bade da kxmrlzting kxkqlu.
Gct okatrle nide murde natubq.
4 Ipq ncblo lc kztedeng mz nzvz-nqblq-krde zmrlz ngrde, nzryckr drtwrde, x nztubq-krde.
Jzsle da kx naokatrle leplz kc-kzng, mz nzngini-krbzle lrpzki badr.
5 Kabzle da kxkqlu mz krkcng trnzrngiscung.
Lalztqbzle mz Gct x alele da kx rsakrlrngr mz nzwz-krde.
6 Murde ncblo kxtubq kxtr-rnrcti-lzbqu
Nadcpx zvz mz drtwr leplz.
7 Obqtipx-zvzle Yawe x
Prlxpxle kx nabzde trtaprlzpuu mz nrpa kxtrka.
8?Rnrcti-lzbq-ngrde? Trtingr, a’ tu-amqngile.
Sa namcle nzaovxiokr Yawe enqmi rdeng.
9 Tresakiu nzrka-krbzle da mz kxrsuti drtwr.
Vz zvz nzayzlu-krbz Gct bade mz nqmq krde lc tqtubq.
Wxbu me matq mz mzlir leplz.
10 X angya drtwr kxdrka’-ngrng mzli kc namc-ngrdr nide.
Ycpwz pipz kxdrka’-ngrng lcng sa namrbr, x mane nzmadqti-krdr nqngidr mz zngya.
Zbz da amrlx kcng tqmrlzbz badr sa nangitx brmrda x sa na-apulr zsikapu kx ngilia.

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

The Danish Bibelen på Hverdagsdansk (publ. 1985, rev. 2015 et al.) also translated Psalm 112 into an acrostic. Due to the higher number of Danish letters, it skips the Danish letters C, Q, W, X, Z, Å, and Ø.

Click or tap here for the complete psalm in Danish

1 At adlyde Herren giver velsignelse.
Budene er til for at blive overholdt.
2 Du og dine efterkommere får fremgang og magt,
enhver, der handler ret, bliver velsignet.
3 Familien vil opleve velstand,
gode mennesker vil altid blive husket.
4 Herren gør de gudfrygtige til et lys midt i mørket,
især når de er venlige og barmhjertige.
5 Ja, velsignet er de gavmilde og hjælpsomme,
kendetegnet på deres handlinger er ærlighed.
6 Lever de sådan, får de styrke og fasthed,
mennesker med et godt ry bliver husket længe.
7 Når modgangen kommer, som kunne skabe frygt,
opgiver de ikke, for de stoler på Herren.
8 På trods af fjendens angreb
rider de stormen af og ender med sejr.
9 Sådanne mennesker giver gavmildt til dem, der er i nød,
taknemmelighed og ære bliver dem til del,
uselvisk godhed vil aldrig blive glemt.
10 Ved at se en sådan velsignelse bliver de gudløse vrede.
Ynkeligt sidder de tilbage med tomme hænder,
ærgrelsen står malet i deres ansigter.

Copyright © 1985, 1992, 2005, 2013, 2015 by Biblica, Inc.®

In the Zürich German dialect (Züritüütsch) of Swiss German, the Psalms were translated while maintaining the acrostic by Josua Boesch (publ. 2009 ).

Click or tap here for the complete psalm in Zürich German

1 Halleluja!
Am beschte gaat s dèm, wo uufrächt vor IMM labt,
Bi siine wiisige bliibt vo ganzem hèrze.
2 Chasch dèm sini naachkome gaar nüme zele.
Die wèrded gsägnet als gschlächt vo de graade.
3 Er hat au riichtum und woolschtand im huus.
Für siini bewèèrig mues me nöd soorge, die blübt.
4 Graade straalt imer es liecht im tunkle:
Hoffnig, vertrouen und liebi.
5 Iich glaube dèm lieber, wo vo hdrze vertleent,
Kän fuule drèè macht mit sine sache.
6 Lueg nu, de uufrichtig cha me nöd legge.
Me wiird an en tänke dur gänerazione.
7 Nüüt mues er füürche vom bööse gschwätz.
Ooni en wank vertrout er uf INN.
8 Pass uuf, dè bliibt getrooscht, er hat ja nüüt z füürche.
Ruig chan er waarten uf s änd vo de find.
9 Still täilt er den aarmen und dürftigen uus.
Tröi bliibt d grächtigkäit biin em für imer.
Und gachtet wiird er vo ale.
10 Vill z tänke und èèrger git daas bi de rueche.
Wie sell s die nöd pötzli verjage vor wuet!
Zietscht schwiint ene jedi hoffnig uf s glück, wo s gmäint händ chönid s erzwänge.

The English Bible translation by Ronald Knox (publ. 1950) maintains almost every Hebrew acrostic (even though Knox’s translation itself is based on the Latin text of the Vulgate rather than the Hebrew). Due to the higher number of letters in the English alphabet, it skips the letter K, X, Y, and Z.

1 A blessed man is he, who fears the Lord, bearing great love to his commandments.
2 Children of his shall win renown in their country; do right, and thy sons shall find a blessing.
3 Ease shall dwell in his house, and great prosperity; fame shall ever record his bounty.
4 Good men see a light dawn in darkness; his light, who is merciful, kind and faithful.
5 It goes well with the man who lends in pity, just and merciful in his dealings.
6 Length of days shall leave him still unshaken; men will remember the just for ever.
7 No fear shall he have of evil tidings; on the Lord his hope is fixed unchangeably.
8 Patient his heart remains and steadfast, quietly he waits for the downfall of his enemies.
9 Rich are his alms to the needy; still his bounty abides in memory. The Lord will lift up his head in triumph;
10 ungodly men are ill content to see it. Vainly they gnash their teeth in envy; worldly hopes must fade and perish. (Source )

acrostic in Psalms 9/10

Psalms 9 and 10 constitute one psalm in the Greek Septuagint and the Latin Vulgate translations. Accordingly all Orthodox and some Catholic translations also treat it as one psalm. One indication that it might in fact have been intended to be one psalm is the fact that both Psalm 9 and 10 together constitute one acrostic, a literary form in which each verse is started with one of the successive 22 letters of the Hebrew alphabet. According to Brenda Boerger (in Open Theology 2016, p. 179ff. ) there are three different reasons for acrostics in the Hebrew text: “for ease of memorization,” the representation “of the full breadth and depth of a topic, all the way from aleph to taw (tav),” and the perception of “the acrostic form as aesthetically attractive.” (p. 191)

While most translations mention the existence of the acrostic in a note or a comment, few implement it in their translation. The Natügu translation is one such exception. Boerger (see above) cites a strong tradition in singing the psalms and the fact that Natügu, like Hebrew, also has 22 possible initial letters as motivating factors to maintain the acrostics in that language.

Click or tap here for both Psalm 9 and 10 successively in Natügu

Psalm 9
1 Awi Yawe! Naglqpx-atwrnr-ngrne nim.
Ale-zvzq da kcng tzkctipxng, x napipxxng.
2 Angrlvzx drtqm.
Bilvzx nim kc tqmyalz-esz’ngr.
3 Brngzvxitx nzyzlukr enqmi rnge mz nzmc-krde nim.
Bz x tao-ngrde nzulrm.
4 Clvetio-lzbqx x rpiq kx tubqx.
Clveq leplz amrlx mz nzwxbuo-krme mz tron, x ayzlu-ngrbzme da badr.
5 Dalr nrlc nzmailzlr kxdrka’-ngrng.
Delc napnanati-ngrn nidr x
Drtqdr na-amrbrtx-alobzme.
6 Doa ngr alwx lcng nzyrkrtrpeng.
Enqmi rngeng trpengr nzdcpx-krdr mz drtwr leplz x mztea nyzdr amznrpe-ngrnq.
7 Eu, a’ Yawe ngini-alom King.
Elalvzx nzwxbuo-krme mz tron nyzm murde nzayzlu-krbzme da mz leplz tubq.
8 Eu, murde nzaclve-krm nrlc tubq-esz’ngr,
Esakrlrngr nzpipx-krm nztubqkr leplz o trtingr.
9 Gct, nim lrpalvc nyz kxnzobqszong.
Glxx kx nim me nzrlakitrkr mzli kx prtzngr da.
10 Gct, krkcng tzkrlzlr nim nzabrtrpzlr drtwrdr bam.
Itoto x doa amrlx kcng tzrtangrtilr nim, trmrbrtru mz drtwrm.
11 Itoto x nigu amrlx napipxbzku mz kxnzmnc-mrbrng da kcng tqale Yawe.
Jerusalem ngi mzteadau nyzde mrkc tqmnc-ngrde. Na-angrlvzku nide.
12 Jzsle krkcng tzrnibqting leplz mz nzayzlu-kr-mopwzle badr da kcng tqtrka tzalelr.
Kxnzmncng mz drtq kxetq sa na-ayzlu-kzpzle badr natq ngr nzyrni-krbzlr bade.
13 Kxetu, nayc mz drtwrm ninge x mcom kxmu nzaetq-krm enqmi rngeng drtqnge.
Kxrpalz, bzkq rlrpx-ngrn nzbz-krnge.
14 Kxarlapx, naelalz-ngrm drtwrnge nzarlapx-krm ninge.
Leplz kxkqlu Jerusalem sa naxlrlr nzglqlz-krnge nim.
15-16 Lalztqmamu! Yawe aelwapx-lzbqngr mz nztubqkr nzayzlu-krbzle da mz leplz.
Murde lr mrkzbleng nztao-moung mz gq kx nzekqtilr.
Mz br kx nzatu-kapqlr, nzdwatr-moung elr.
Mz trtxki kx nzamwilr, nzprtz mou kxdrka’-ngrng elr.
17 Mz nzesablqti-krdr Gct,
Nabz-ngrdr leplz ngr nrlc.
18 Nzmu nakxpung, trtxpnzngr nzmrbrtitrkr drtwr Gct nidr.
Nzobqtipxngr kxtrnzrngiscung trtxpnzngr nzbotxpx-krde.
19 Natulzme Yawe, mz nzaryplapx-krm lr mrkzbleng amrlx.
Na-aelwapx-ngrn kx drtwr kxnzetung amrlx ngi brmrda.
20 Namwxlrtilr x na-amrluelr nim.
Nakrlzlr kx nidr leplz txneng, x sa nabzng.

Psalm 10
1 Opxm kx mncme rlru, Yawe.
Opxm kz kx mnc-kapqq mzli kc tqkxpu-ngrgr.
2 Obqm! Kxdrka’ngr glqpx-lzbqmile nzayoti-krde leplz kxnzkxpung.
Pnz drtwrnge kx sa namwati-lzbq mz br scde.
3 Pipxle kx nzaotikr drtwrde da kxtrka zlwz ngi da kxmrlz mz nzbilvz-zvz-krdele.
Pivxile Yawe x pxtxpx-ngrde nide, a’ amrlzle leplz kx nztrkibrng.
4 Rblx nzrtangrti-krde Gct murde glqpx-lzbq.
Rblx nzrmcti-krde Gct murde mz drtwrde trtxpnzngr Gct.
5 Rlr! Xplrmi-zlwzle nzmncngr kxtrka, a’ pxtxpx-ngrde me pnz drtwrm.
Suti txpwz drtwrde nzyrpalelvz-krde enqmi rdeng.
6 Sc tqrpipele kx, “Trpnzngr da kxtrka kx naprtzm bange,
X trpnzngr nzodatingr ninge kalr.”
7 Sc tqglqlz-zvzle alwx x nzpokiangr.
Natqdeng amrlx ngi dalr nzrpikitingr, nzrpibqtingr, x nzrpilzngr. Rom 3:14
8 Trmrlzu nzmnc-kapq-aepztr-krde mztea mz nzrnibq-krde kx nabzdr lq.
Tu zvz mz nzaenzli-krde ncblo kxesz’nebz.
9 Tqtu-kapq apule laion kc
Tqtcngzpxm mz gq nyzde mz nzkivzti-krde ncblo kx trxplru.
10 Vz zvz nzxplr-zlwz-krde.
Vz zvz nzatrkati-krde nzmnckr kxnzkxpung.
11 Vz-rbr kxdrka’ngr mz nzrpi-krde kx, “Gct trobqpepuu bange.
Wzx a’ trkrlzleu da kcng trka tqalex.”
12 Wztitxpxbz nzwzkr ncblo kxdrka’ngr, kx Yawe, mz nzayrplapx-krm nide.
Wai-ngrn da lc murde bzkq mrbrtr mz drtwrm kxnzkxpung.
13 Wai-ngrdele kxdrka’ngr pxtxpx-ngrde nim.
X rpile kx, “Gct trtxpnzngr nzayrplapx-krde ninge.”
14 Xlqkqamu nimu kxdrka’-ngrng, murde Gct mcle da kxtrka lcng amrlx tqaleamu.
X oliqtile nzokatr-krde kxnzkxpung kcng tzrtangrtilr nide.
Xlrle nidr murde nide kc tqokatr zvz kxnzobqszong.
15 Yawe, katxpxbz zmatq ngr kxdrka’-ngrng.
Yrpalelvz nidr x ayrplapxng mz da kxtrka kcng tzalelr, navz x naesaki zpwx.
16 Yawe, nim King.
Yc zvz nzaclve-krm nrlc.
Yrlqtxpx mz drtc’ nyzm krkcng trnzangiolru nim.
17 Zmatq ngrm etu-esz’ngr, murde krlzpe-kaiq nike narlxtibz kxnztubqng.
Zbq kalvz axplrq nidr x kabzme badr nike nzrlxtilr.
18 Zbo ngr leplz kxnzobqszong x kxnzkxpung, sa na-arlapxbzmeng mz zmatq ngr leplz mz nrlc ka.
Zmwxlr amrlx sa na-aesaki-zvzq.

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

complete verse (2Tim. 2:20-21) / Natügu

“Instead of the unnatural picture of some dishes being for noble use and others for ignoble, [the Natügu translators] used a related picture which is much more meaningful in the culture: ‘In our way, when a big man comes to our house, we give him very nice food, in our honouring him. But when we stay alone, we don’t habitually eat food like that given to him. And this is the talk-picture that we must follow. And we also will be like that good food if we purify ourselves from those bad things. Because it is we who are chosen to help our Lord. So, we are already prepared to do very nice things.'”

vision

The Hebrew, Aramaic, Latin and Greek that is translated as “vision” in English is translated in a variety in the following languages:

 • Chol: “as if in a dream” (source: Robert Bascom)
 • Obolo: ilaak ọkpọchieen̄ or “dreaming awake” (source: Enene Enene)
 • Eastern Highland Otomi: “a showing like dreams”
 • Desano: “see in a dream what God will send”
 • Rincón Zapotec: “see what God shows”
 • Mayo: “see things from God as in a dream”
 • Lalana Chinantec: “dream how it is going to be”
 • Chuj: “like dreaming they see”
 • San Mateo del Mar Huave: “understand what they see as if in a dream”
 • Ayutla Mixtec: “see that which will happen” (source for this and seven above: Viola Waterhouse in Notes on Translation August 1966, p. 86ff.)
 • Tagbanwa: “being caused to dream by God” (source: Tagbanwa Back Translation)
 • Chichewa: azidzaona zinthu m’masomphenya: “they will see things as if face-to-face” (interconfessional translation, publ. 1999) (Source: Wendland 1998, p. 69)
 • Mandarin Chinese yì xiàng (异象 / 異象), lit. “different (or: strange) appearance.” (Source: Zetzsche)

The Greek in the books of Revelation and Acts is translated as obq-rmwible: “look-dream” in Natügu. Brenda Boerger (in Beerle-Moor / Voinov, p. 162ff.) tells the story of that translation: “In the book of Revelation, the author, John, talks about having visions. Mr. Simon [the native language translator] and I discussed what this meant and he invented the compound verb obq-rmwible ‘look-dream’ to express it. Interestingly, during village testing no one ever had to ask what this neologism meant.”

See also see a vision.

acrostic in Psalm 25

The Hebrew text of Psalms 9/10, 25, 34, 37, 111, 112, 119, and 145 uses acrostics, a literary form in which each verse is started with one of the successive 22 letters of the Hebrew alphabet. According to Brenda Boerger (in Open Theology 2016, p. 179ff. ) there are three different reasons for acrostics in the Hebrew text: “for ease of memorization,” the representation “of the full breadth and depth of a topic, all the way from aleph to taw (tav),” and the perception of “the acrostic form as aesthetically attractive.” (p. 191)

While most translations mention the existence of an acrostic in a note or a comment, few implement it in their translation. The Natügu translation is one such exception. Boerger (see above) cites a strong tradition in singing the psalms and the fact that Natügu, like Hebrew, also has 22 possible initial letters as motivating factors to maintain the acrostics in that language.

Click or tap here for the complete psalm in Natügu

1-2 Awi Yawe mz nzngini-krm Gct rnge.
Abrtr-zvzbo drtwrnge bam mz nzkrka’-krbo bam.
Bzkq rlr-ngrbzme mz enqmi rngeng nzaovxio-krdr ninge.
Bzkq nzamyatimlr drtqnge.
3 Clvebz doa kc tqabrtr-zvzbzle drtwrde bam, murde drtqde ma tzamyatibz.
Clveti-lzbq zvz doa lc, a’ mrlx kx ani txpwz nzota-krmu ncdr, mrlz nzmyakr drtqde.
4 Da kx sutitx-zlwzbz drtwrnge bam, nzalvztr-krme bange nqmq krmqng amrlx.
Delc nakrlz-zpwx-ngrne lrpzki rm.
5 Elalvzx nzokatr-krme ninge mz nzvz-nqblq-krnge natqm.
Eu. Murde nim Gct rnge kc tqarlapxle ninge, x tqabrkitr-zvzx drtwrnge nim.
6 Gct, aelwapx-zvzm nzaodu-krm x nivz lrm bange.
Gct, ale da lc, da kc tqwai-pnzq mzli kc bqnc.
7 Ipq ninge mz alwx kcng tqalexng mzli kc tqngini-ngrne obla, murde nim mrlz-esz’ngr.
Ipqpx nzvz-rbr-krngeng amrlx mz nzdcpxkr mz drtwrm nzaodu-zvz-krm.
8 Jzs-zvzq leplz mz nzmncngr kxmrlz x kxtubq.
Jzsiq mz nzalvztr-krm kxnzaleng alwx, murde nao-zlilr nzti rm.
9 Kxrmailz, aelwapx-ngrbzme mz kxnzavzo-lzbqng da kxtubq.
Kxakrlz, alvztr-zvz-ngrn nidr me pnz drtwrm.
10 Lrpzki rmqng amrlx nzaelwapxbzlr mz leplz nemqng nzaodu-krm x nzangidati-krm natqm.
Leplz lcng nzyrlq-zvzlr nzalvztr-krm x nzesz’tikr drtwrmu badr.
11 Ma-nqblq natqm kc tqesalz-ngrn mz nzipqpx-krm alwx rngeng,
Murde nzkqlu-zlwzng.
12 Nekeng nzlxngiti-angidrlr natqm,
Nzo-zlilr lrpzki angidr mz nzalvztr-krm nidr.
13 Olvz x ncblo lcng sa namnc-zpwxng.
Oliqtibz drtc’ kc tqpibzme, murde doa nedrng namnc-kzng elr.
14 Pqtr mz drtwrm leplz kcng tzamrluelr nim.
Pipx-zvzbzme da kx na-alelr mz nzvz-nqblq-krdr nzesz’tikr drtwrmu badr.
Nzkrka’ngr
15 Rtxtrpwo nibrnge bam mz nzmnc-xgle-krnge nim.
Rlapx-zvzx mz nzokatr-krm ninge.
16 Suti drtwrnge kx naobqme bange x nayc mz drtwrm ninge.
Sutitx drtwrnge murde trpengr kztenge x trmnc-zpwxpewxu.
17 Trte, katxpxbz nztalvzokr nabznge.
Tekqtr drtwrm x arlapxbz ninge mz nzkxpu-krngeng.
18 Vz zvz nzaotikr drtwrm nzkxpu-krnge x nzetqkr drtqnge,
Vzm x ipqpxbz alwx rngeng.
19 Wx-nzlongr nabznge nzkqlu-zlwzkr enqmi rngeng.
Wzpx zlwz mz drtwrdr nzatrkati-krdr ninge.
20 Xplrlvzbz ninge mz enqmi rngeng mz nztu-krme mz nibrnge.
X bzkq rlr-ngrbzme badr nzamyati-krmlr drtqnge, murde nim me rlakitrx.
21 Yawe, arlapx ninge murde tubqx x nabznge lqngi.
Yrlqtr-zvzbo nzlu-krnge bam.
22 Zmatq ngrm, navzm mz nzarlapx-krbzle nigr lr Israel mz
Ztrkang amrlx kcng tqrmctikr mzli ka.

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

The English Bible translation by Ronald Knox (publ. 1950) maintains most Hebrew acrostics (even though Knox’s translation itself is based on the Latin text of the Vulgate rather than the Hebrew). Due to the higher number of letters in the English alphabet, it skips the letter V, X, Y, and Z.

1 (Of David.) All my heart goes out to thee, O Lord my God.
2 Belie not the trust I have in thee, let not my enemies boast of my downfall.
3 Can any that trust in thee be disappointed, as they are disappointed who lightly break their troth?
4 Direct my way, Lord, as thou wilt, teach me thy own paths.
5 Ever let thy truth guide and teach me, O God my deliverer, my abiding hope.
6 Forget not, Lord, thy pity, thy mercies of long ago.
7 Give heed no more to the sins and frailties of my youth, but think mercifully of me, as thou, Lord, art ever gracious.
8 How gracious is the Lord, how faithful, guiding our strayed feet back to the path!
9 In his own laws he will train the humble, in his own paths the humble he will guide.
10 Jealous be thy keeping of covenant and ordinance, and the Lord’s dealings will be ever gracious, ever faithful with thee.
11 Kindly be thy judgement of my sin, for thy own honour’s sake, my grievous sin.
12 Let a man but fear the Lord, what path to choose he doubts no longer.
13 Much joy he shall have of his lands and to his heirs leave them.
14 No stranger the Lord is, no secret his covenant, to his true worshippers.
15 On the Lord I fix my eyes continually, trusting him to save my feet from the snare.
16 Pity me, Lord, as thou seest me friendless and forlorn.
17 Quit my heart of its burden, deliver me from my distress.
18 Restless and forlorn, I claim thy pity, to my sins be merciful.
19 See how many are my foes, and how bitter is the grudge they bear me.
20 Take my soul into thy keeping; come to my rescue, do not let me be disappointed of my trust in thee.
21 Uprightness and purity be my shield, as I wait patiently, Lord, for thy help.
22 When wilt thou deliver Israel, my God, from all his troubles? (Source )

The English New Jerusalem Bible (publ. 1985) also translated this Psalm as an acrostic:

1 [Of David] ADORATION I offer, Yahweh,
2 to you, my God. BUT in my trust in you do not put me to shame, let not my enemies gloat over me.
3 CALLING to you, none shall ever be put to shame, but shame is theirs who groundlessly break faith.
4 DIRECT me in your ways, Yahweh, and teach me your paths.
5 ENCOURAGE me to walk in your truth and teach me since you are the God who saves me. FOR my hope is in you all day long — such is your generosity, Yahweh.
6 GOODNESS and faithful love have been yours for ever, Yahweh, do not forget them.
7 HOLD not my youthful sins against me, but remember me as your faithful love dictates.
8 INTEGRITY and generosity are marks of Yahweh for he brings sinners back to the path.
9 JUDICIOUSLY he guides the humble, instructing the poor in his way.
10 KINDNESS unfailing and constancy mark all Yahweh’s paths, for those who keep his covenant and his decrees.
11 LET my sin, great though it is, be forgiven, Yahweh, for the sake of your name.
12 MEN who respect Yahweh, what of them? He teaches them the way they must choose.
13 NEIGHBOURS to happiness will they live, and their children inherit the land.
14 ONLY those who fear Yahweh have his secret and his covenant, for their understanding.
15 PERMANENTLY my eyes are on Yahweh, for he will free my feet from the snare.
16 QUICK, turn to me, pity me, alone and wretched as I am!
17 RELIEVE the distress of my heart, bring me out of my constraint.
18 SPARE a glance for my misery and pain, take all my sins away.
19 TAKE note how countless are my enemies, how violent their hatred for me.
20 UNLESS you guard me and rescue me I shall be put to shame, for you are my refuge.
21 VIRTUE and integrity be my protection, for my hope, Yahweh, is in you.
22 Ransom Israel, O God, from all its troubles. (Source )