Introduction to Titus

(Pioneer Bible Translators and The Word for the World use the following introduction in many of their translation projects around the world.)

The book of Titus is one of four letters from Paul that are addressed to a person instead of a church. The other three letters are 1 Timothy, 2 Timothy, and Philemon. Paul was writing to Titus, but he also wrote as if the letter could be read aloud publicly. We can know this because he explains his qualifications as an Apostle, something that Titus would have already known. Paul probably wrote this letter sometime between 63-65 years after the birth of Christ.

Paul had instructed Titus to lead the churches that were on the island of Crete. Paul wrote this letter in order to instruct Titus on the selecting and training of church leaders. He gave similar instructions in his letters to Timothy. His letter describes how church leaders should be held to a high standard. Churches and church leaders today should pay careful attention to the standards required of those in leadership.

Outline:
1. Paul instructs Titus to appoint Godly leaders (1:1-16).
2. Then, he also instructs him to train people to live Godly lives (2:1-3:11).
3. Finally, Paul ends by sharing some of his plans and sending greetings (3:12-15).

This work is owned by Pioneer Bible Translators International and The World for the World International and licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License .

Translation: French

Introduction à Tite

L’épitre à Tite est l’une des quatre lettres que Paul adresse à une personne au lieu d’une église. Les trois autres lettres sont 1 Timothée, 2 Timothée et Philémon. Paul écrivait à Tite mais il l’a aussi écrite comme si la lettre pouvait être aussi lue publiquement. Nous savons ceci parce qu’il explique ses qualifications en tant qu’apôtre, une chose que Tite savait déjà. Paul a probablement écrit cette lettre entre 63-65 années après la naissance de Christ.

Paul a instruit Tite à diriger les églises qui étaient sur l’île de Crète. Paul a écrit cette lettre pour instruire Tite au sujet de la sélection et de la formation de responsables d’église. Il avait donné des instructions semblables dans ses lettres à Timothée. Sa lettre décrit comment les responsables d’église devraient être irréprochables. Les églises et les responsables d’église devraient prêter attention aujourd’hui aux critères requis de ceux qui sont responsables.

Résumé

1. Paul instruit Tite à nommer des responsables pieux (1 :1-16).
2. Ensuite il l’instruit à former des personnes à vivre dans la piété. (2 :1-3:11).
3. Finalement Paul termine en partageant certains de ses projets et en lui envoyant ses salutations (3 :12-15).

Translation: Swahili

Utangulizi wa kitabu cha Tito

Kitabu cha Tito ni moja ya barua nne za Paulo zilizoandikwa kwa watu binafsi badala ya kanisa. Barua nyingine tatu ni 1 Timotheo, 2 Timotheo, na Filemoni. Paulo alikuwa anamwandikia Tito, lakini pia aliandika kama kwamba barua hiyo ingesomwa mbele ya watu wengi. Tunaweza kulifahamu hili kwa sababu Paulo anaelezea sifa zake zinazompa uhalali wa kuwa Mtume, kitu ambacho inawezekana Tito alikuwa tayari anakifahamu. Paulo aliiandika barua hii katika kipindi fulani kati ya mwaka 63 hadi 65 baada ya kuzaliwa Yesu Kristo.

Paulo alikuwa amemwagiza Tito kuyaongoza makanisa yaliyokuwa ndani ya kisiwa cha Krete. Paulo aliiandika barua yake ili kumpa Tito maelekezo hasa kuelekea uteuzi wa viongozi wa kanisa na jinsi ya kuwapa mafunzo viongozi hao. Alitoa maelekezo kama hayo katika barua zake kwa Timotheo. Barua yake ilieleza jinsi ambavyo viongozi wa kanisa walitegemewa waishi na kutenda katika viwango vya juu vya ubora. Makanisa na viongozi wa makanisa wa siku za leo wanapaswa kutilia maanani viwango hivyo vinavyotakiwa kwa ajili ya wale walio katika uongozi.

Muhtasari:
1. Paulo anamuelekeza Tito achague viongozi wanaomcha (kumheshimu) Mungu (1:1-16).
2. Halafu anamuelekeza pia awafunze watu namna ya kuishi maisha yanayodhihirisha ucha Mungu wao (2:1-3:11).
3. Mwishowe, Paulo anamalizia kuiandika barua yake kwa kutoa mipango yake na salamu (3:12-15).